Kalendarz wydarzeń

« Maj 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Aktualności

16.08.2018

Nowe kierunki w Szkole Policealnej

Zapraszamy do zapisów na nowe kierunki w Szkole Policealnej Wszechnicy Zabrzańskiej

Więcej...

01.06.2018

Trwa nabór na rok szkolny 2018/2019 do wszystkich szkół i klas Wszechnicy Zabrzańskiej - NAUKA BEZPŁATNA , BRAK WPISOWEGO!!!

Trwa nabór na rok 2018/2019 do bezpłatnych szkół dla dorosłych:

 

Nasze szkoły oferują:

 • Najlepsze przygotowanie teoretyczne i praktyczne
 • Naukę również na odległość (e-learning)
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
 • Doskonała lokalizacja
 • Pracownie zawodowe i informatyczne
 • Szkoła przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną
 • Możliwość udziału w projektach UE i wyjazdach zagranicznych

 

Szkoły Policealnej kształcącej w kierunkach 

Liceum ogólnokształcącego 

Gimnazjum (przekstałcone w szkołę podstawową)

Szkoły podstawowej 

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:

Zabrze Plac Dworcowy 6
Pon -Piątek 9-17
32 376-90-20
mail:sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Więcej...

14.01.2018

Projekt Pomoc Prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Więcej...

01.01.2016

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

w okresie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Zabrze

 

Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu przez Stowarzyszenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Zabrza dla osób należących do grup uprawnionych do otrzymania tej pomocy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pomocy będzie udzielać prawnik w wyodrębnionych i oznakowanych lokalach, usytuowanych w miejscach określonych w zarządzeniu Nr 978/ZPS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.11. 2015 r.

Udzielana pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

 3. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym

 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Pomoc prawna będzie świadczona w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Pomoc prawna nie będzie obejmować prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Zadanie realizowane będzie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie adresowana do osób fizycznych:

- osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.poz.1863) lub

- osób, które uzyskały zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego( Dz. U. z 2014r.poz.1206 oraz z 2015r.poz.693) lub

- osób, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa( Dz. U .nr 205,poz.1203), lub

- osobie , która nie ukończyła 26 lat lub

- osobie, która ukończyła 65 lat lub

- osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Są to grupy osób wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jako osoby uprawnione.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej czynnych:

 1. punkt w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu ul. Dorotki3 : od poniedziałku do piątku: 13.00 – 17.00.

 2. punkt w Ośrodku Profilaktyki Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 : od poniedziałku do piątku: 16.00 – 20.00.

 

Telefoniczna lub osobista rejestracja klientów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania będzie się odbywać w lokalu Stowarzyszenia , w Zabrzu,

pl. Dworcowy 6. tel. 32 376 90 20

 

 

 

Więcej...

24.09.2015

EDUKACJA MŁODZIEŻY ROMSKIEJ

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu realizuje od 01.09.2015 r. – do 31.12.2015 r. kolejny projekt skierowany do romskiej mniejszości etnicznej.

Świetlica środowiskowa dla młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej”


Jako zadanie publiczne w ramach rządowego programu „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 realizowane przez Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu w formie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki , historii, biologii, przyrody, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie , informatyki , fizyki młodzież z romskiej mniejszości etnicznej osiągnie lepsze wyniki w szkole , w tym na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Pozna metody aktywnego i systematycznego uczenia się, uzyska pomoc w odrabianiu zadań domowych. Udział w zajęciach wolontariuszy i asystentów romskich przyczynia się do pełniejszej integracji społecznej i przełamywania istniejących stereotypów.

Więcej...

24.09.2015

KURS JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY DLA OPIEKUN OSÓB CHORYCH I STARSZYCH

Wszechnica Zabrzańska Szkoła Policealna zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy jako opiekun osób chorych i starszych w Niemczech do udziału w kursie języka niemieckiego zawodowego.

Zapewniamy profesjonalną kadrę wykładowców, ćwiczenia praktyczne w pracowni medycznej
i opiekuńczej.

 

Uwaga ograniczona liczba miejsc!!!.

 

Dla osób zainteresowanych zdobyciem pełnych kwalifikacji zawodowych bezpłatna nauka na kierunkach: opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Zapisy codziennie w godzinach 9-16 w siedzibie szkoły:
Plac dworcowy 6 41-800 Zabrze tel 32-376-90-20

sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Ruszamy w październiku 2015 r

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Wszechnica Zabrzańska Szkoła Policealna zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu zawodowego na kierunku : Opiekun medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik administracji.

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE. Jaworzno, dysponujemy akredytowaną pracownią egzaminacyjną na kierunkach medycznych i opiekuńczych- w której przeprowadzane są państwowe egzaminy zawodowe. Do dyspozycji fantomy, łóżka , wyposażenie medyczne . Dla kierunku administracja –pracownia techniki biurowej , dostęp do zbioru przepisów prawnych, druków, procedur

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu w tym egzaminatorzy.

Uwaga ograniczona liczba miejsc.!!!

 

Zapisy codziennie w godzinach 9-16 w siedzibie szkoły:
Plac dworcowy 6 41-800 Zabrze tel 32-376-90-20

sekretariat@wszechnica.zabrze.pl

Ruszamy w październiku 2015 r

Więcej...

26.06.2015

Edukacja pro zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej należącej do romskiej mniejszości etnicznej w gminie Zabrze

 

Stowarzyszenie Misericordia Zabrzu

realizuje w okresie od 01.05. 2015r do 31.12. 2015rII projekt powierzony przez Wojewodę ŚląskiegoEdukacja pro zawodowa dla młodzieży z romskiej w gminie Zabrze  Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej...

21.04.2015

Warsztaty Onkologiczne

Zapraszamy na warsztaty onkologiczne m.in. z samobadaniem piersi. Zapisy w sekretariacie Uniwersytetu.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się